AEUM | Noticies

Noticies

01/05/2013

Conveni entre l’Ajuntament i l’Aula d’Extensió Universitària per millorar els recursos educatius i culturals dels adults

Descarregar Arxiu

Conveni entre l’Ajuntament i l’Aula d’Extensió Universitària per millorar els recursos educatius i culturals dels adults
Per primer any, l’Ajuntament i l’Aula d’Extensió Universitària del Masnou han signat –el mes d’abril passat– un conveni de col•laboració per millorar el camp educatiu de formació de les persones adultes amb caire no professionalitzador del municipi. L’entitat, sense ànim de lucre, està adscrita a la Universitat Pompeu Fabra i integrada a l’Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya. La seva finalitat principal és difondre la cultura, despertar l’interès, i estimular i satisfer al màxim possible les inquietuds intel•lectuals de les persones adultes del Masnou. Amb aquest objectiu, organitzen conferències periòdiques impartides per especialistes de prestigi reconegut, tallers i seminaris de temàtica i durada variables, viatges i sortides (exposicions, actes culturals ...). Els actes proposats sempre han tingut una molt bona resposta entre els seus 186 associats i altres persones interessades (el 7 de maig, Lluís Permanyer va parlar dels misteris de ‘Las Meninas’).

Poden fer-se sòcies de l’AEUM totes les persones interessades en la cultura, sense límit màxim d’edat ni formació específica i, sobretot, amb ganes de mantenir i ampliar els seus coneixements . Només cal que omplin la butlleta d’inscripció amb les dades personals i que abonin una quota anual. Es pot contactar amb l’entitat per aconseguir més informació mitjançant la seva adreça electrònica: aeuelmasnou@gmail.com.