AEUM | Noticies

Noticies

27/05/2014

Assemblea socis 2014

Descarregar Arxiu

En compliment de l’article 11 dels nostres Estatuts, ens plau convocar-vos a la tercera Assemblea General Ordinària.

Data: dimarts 27 de maig de 2014
Lloc: Sala Polivalent de la Biblioteca Joan Coromines, Carrer Josep Pujadas Truch, 1 A (Edifici Centre)
Hora: 1a convocatòria, a les 18h. 2a convocatòria a les 18,30h

ORDRE DEL DIA
1. Salutació del President
2. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior
3. Memòria curs 2013-2014
4. Presentació del balanç de comptes del 2013
5. Presentació del pressupost del curs 2014-2015
6. Remodelació de la Junta
7. Precs i preguntes