AEUM | Noticies

Noticies

11/05/2015

Acta Junta Electoral

Descarregar Arxiu

Reunida la Junta Electoral composta per:
-President: Agustí Ferrer Sahuquillo
-Vicepresident: Josep Mª Segarra
-Secretària: Lluisa Mª Masutier Primone

Certifica que a data d'avui, s'ha rebut la sol·licitud d'una sola candidatura presentada i encapçalada per el senyor Carles de la Torre Campo.

Els sotasignants donen fe d'aquest fet.

L'esmentada candidatura cumpleix tots els requeriments.

El Masnou a 11 de maig de 2015