AEUM | Noticies

Noticies

25/10/2022

Assemblea General de Socis/es

Descarregar Arxiu

Queda aprovat per unanimitat dels socis presents la proposta de la nova Presidenta.

La junta a partit d’aquesta data és la següent:
Presidenta: Carme Carreté Jiménez
Vice-presidenta: Àngels Soler Vila
Secretària: Rosa Hueso Martín
Vice-secretària: Pilar Taxonera Ortega
Tresorer: Toni Querol Viñals
Vice-tresorer Enric Domènech Batlle
Vocal: Emma Pechobierto Guardiola

Col·laboradors:
Juan Carlos Fidalgo Igartua
Angelina Solà Toà
Montserrat Martí Saurina
Consol Navarro Domínguez

La presidenta comenta que l’apartat de col·laboradors sempre està obert ja que les ajudes sempre són benvingudes.