AEUM | Conferencies

Esteve Pujol Pons i Amparo Vázquez Sánchez

Data:   20/09/2016
    Conferència-Debat moderat per Concha Fernández Martorell
Títol:   La vida com a procés d'aprenentatge
Resum:   Concha FM
Introdueix el tema parlant del fil misteriós entre el que aprenem i el que som, element que constitueix la nostra personalitat. Distingeix entre ser i tenir. Afirma que l’estudiant queda afectat per tot allò que li entra.
Planteja 4 elements fonamentals en el procés d’aprenentatge:
- l’Educació ha de ser universal i permanent.
- El centre del procés no és el mestre-professor, si no l’aprenentatge de l’alumne. L’alumne ha de ser actiu en l’adquisició dels coneixements.
- S’aprèn a tot arreu i de tothom.
- Les persones s’adapten a l’entorn en una societat molt canviant.

Llença una primera reflexió per iniciar el debat: Educació per ensenyar persones o pot ser ensenyar és el primer?

Esteve PP
No val la pena fer distinció entre educar i ensenyar. Tan si vol com si no vol, el que ensenya educa i el que educa també ensenya coses.

Amparo VS
Des que naixem fins que morim estem aprenent. Moltes paraules per a un mateix significat. Ara es parla molt d’educació emocional, però sempre n’hem tingut d’emocions.
Ensenyar és transmetre, però se’n ha de saber si volem que el procés d’aprenentatge sigui profitós.

Esteve PP
Les emocions sempre ens han educat. El que hi ha ara és l’educació pensada, cronològica, ordenada, i estructurada de les emocions. La família educa en bloc i l’escola de manera reflexiva.

Amparo VS
Discrepa. Pensa que l’educació ha de ser sempre un conjunt; les programacions parcel·len.
En aquests moments hem de pensar ja en l’educació al llarg de la vida. S’ha superat l’educació inclusiva i emocional i s’ha d’anar cap a l’educació del mediambient. Per desenvolupar aquesta reflexió ens remet al 4 pilars de l’informe Delors. El gran objectiu de la UNESCO per a l’any 2030 en educació, és “l’educació en el món i per al món”, centrada en les corrents ecològiques. Recomana la lectura del llibre Les 3 primaveres, de Jaume Carbonell.

Concha FM
Intervé per recordar quins són els 4 pilars de l’educació segons Delors: Aprendre a conèixer, aprendre a fer servir, aprendre a viure junts i aprendre a ser.
A continuació dóna entrada a l’Amparo amb la Neurociència.

Amparo VS
Explica que al mig dels 2 hemisferis cerebrals hi ha un petit cervell reptilinià; és el que actua davant les emocions: s’espanta o bé accepta. Explica com aquest cervell reptilinià s’espanta davant els exàmens i diu que, per això, no serveixen de res.

Concha FM
Intervé per donar entrada al tema dels valors en l’educació.

EPP
Explica com les funcions intel·lectuals estan inscrites a nivell de l’escorça cerebral.
Diu: “Educar és obrir una oportunitat nova per canviar el món cap a millor” També “És valor allò que val” però insisteix: “hi ha coses que valen i coses que no valen la pena i i això depèn de cadascú”
Els valors comporten una pena, un esforç que fa feliç o sembla que et fa feliç. Tothom té la seva pròpia escala de valors. Quan entren en conflicte els valors és quan descobrim la nostra escala.
Per educar la canalla proposa el següent procés: informar d’avantatges i desaventatges / ponderar-los i animar a seguir-los / provocar-ne l’experimentació / reflexionar sobre les experiències viscudes / fomentar la consciència pròpia / repetir els actes / aplicar premis i sancions / i responsabilitazar-se de les pròpies decisions.

Amparo VS
Fa un incís per marcar la diferència entre no estar d’acord en les programacions didàctiques parcel·lades i les escales de valors que comparteix plenament tant a l’escola com a tot arreu.
Planteja: Els nens tenen escala de valors? O bé són a nivell dels adults, dels altres?

EPP
Cal que el que educa concreti en models personals, donar-ne exemple viu. Cal educar persones lliures i els alumnes aprendran allò que els interessi més.
Presenta una diapositiva amb una escala de valors que fa referència a un estudi fet amb una mostra de 1.151 educadors professionals de Catalunya, mitjançant una enquesta amb 83 ítems. Aquest estudi és de l’any 2012 i hi van participar professionals de l’escola pública, concertada i privada. Resultats: el més valorat és el respecte, seguit de responsabilitat, tolerància, diàleg....
Defensa que per educar positivament, cal que a casa hi hagi un ambient alegre, que es pugui parlar de tot, sense dogmatismes, respectant gustos i opinions, valorant els detalls positius. Tenint esperança que tothom pot millorar. Comenta que els educadors treballen a 2.500 anys vista per no desanimar-se, ja que l’objectiu és millorar la Humanitat.

Concha FM
Proposa abordar el tema de l’educació i l’aprenentatge fora de l’escola.

Amparo VS
L’aprenentatge és també per a la gent gran. Després de l’escolarització obligatòria, de la formació per a la feina, cal seguir aprenent per estar content amb un mateix. Si estem de sort de poder enriquir-nos intel·lectualment, en gaudim.
L’aprenentatge dels grans està un tant abandonat. Es necessiten més espais, activitats... Cal respectar la gent gran. Cal vetllar per tal que les diferents propostes que es fan al municipi no coincideixin en el temps, fer una programació acurada.

Concha FM
Per concloure cita a Ignacio Morgado: “Una persona es fa gran quan pensa que encara té moltes coses per aprendre. Es fa vella quan pensa que ja no té res a apendre”

Web:  
Podcast:  


Registres 0 a 1 de 1