AEUM | Conferencies

Carles Díaz Reche

Data:   06/06/2017
    Perit Judicial en Grafopsicologia
Títol:   Què és la grafología i les seves aplicacions
Resum:   Concepte
La Grafologia és una tècnica científica del grup de la criminalista que estudia i analitza la personalitat global i detallada d’una persona mitjançant la seva escriptura.
És important no confondre la criminalista que explica com ha esdevingut un fet i les proves que ho delaten, de la criminologia que tracta de la conducta, ens diu perquè ho ha fet.
Amb l’observació de l’escriptura es pot determinar el temperament, caràcter, aptituds, estat d’ànim, estat de salut mental i física, inseguretats, intel·ligència, emocions, comportament amb l’entorn i, també, com una persona es comporta amb l’entorn, com es mostra als altres i com és íntimament.

Aplicacions de la Grafologia
Hom pot desitjar tenir un perfil grafològic per mera curiositat, per una millor elecció d’un regal, etc.
Hi ha, però, diverses aplicacions professionals:
- Grafologia forense. Anàlisi per instància judicial, determinar documents autèntics o falsejats.
- Grafaopatologia. Identifica malalties tals com depressions, fòbies, neurosis, histèries, esquizofrènia, demència tipus Alzheimer, Pàrkinson.
- Selecció de personal. Escollir el millor candidat per a un treball concret.
- Compatibilitat de caràcters. Parelles, socis d’empresa.
- Pedagogia. Trastorns de la infància, grafologia infantil.
- Grafoteràpia. Modificació de la conducta mitjançant l’escriptura. Modificant traços es pot modificar el comportament però no el caràcter.
- Perícia cal·ligràfica judicial. És l’especialitat forense per determinar l’autenticitat d’un document en processos judicials per suïcidi i testament, entre d’altres.

S’exposen a continuació diferents exemples d’escriptures, detectant patologies i/o confirmant tendències dels subjecte estudiat.

Per què escrivim així?
L’escriptura és un gest habitual en el dia a dia. Comporta moviments conscients i d’altres inconscients.
- Els conscients. Volem escriure i conscientment agafem un bolígraf amb els dits índex, polsar i cor, i el dit petit marca la direcció de la línea que seguirem. Sabem el que volem escriure.
- Els inconscients. De grans modifiquem el model cal·ligràfic que vàrem aprendre de petits. L’estat d’ànim i les emocions inconscients que tenim en el moment d’escriure provoquen uns moviments gràfics involuntaris que els diferencien de la resta dels escrits. És com una empremta dactilar, única i personalitzada. En escriure reflectim el caràcter, estat d’ànim, edat, qualitats personals, cultura, situacions passades, pors, etc.

8 Lleis grafològiques
(La lletra que més informació dóna es la F).
- Ordre general
- Dimensió de les lletres
- Inclinació de les lletres
- Direcció de les línees
- Pressió
- Continuïtat de les lletres
- Velocitat de l’escriure
- Forma escriptural

Explica el seu significat i presenta exemples pràctics d’escrits on s’aprecien les diferents formes en referència a les 8 lleis.

La signatura
Si el text representa com volem que ens vegin els altres, la signatura és una biografia abreviada d’un mateix.

Diversos voluntaris fan la seva signatura a la pissarra. Això dóna peu a parlar de diferents personalitats.
Web:  
Podcast:  


Registres 0 a 1 de 1