AEUM | Conferencies

Lluís Martínez Barrios

Data:   24/10/2017
    Metge
Títol:   L'insomni
Resum:   Temes a tractar: La son i l’insomni. Fases i trastorns de la son, la importància d’un bon descans i tractaments de l’insomni.

El descans és imprescindible per portar una vida saludable, així com una alimentació variada i equilibrada, la pràctica d’exercici físic i poc estrès.

Entenem la son com les ganes de dormir. I el son com l’acte de dormir.
Els humans dormim un terç de la nostra vida. Els animals que dormen menys són els cérvols i els cavalls, el que més l’ós mandrós gegant i els conills i els porcs dormen més o menys com nosaltres. Tots somniem.

Els humans necessitem tranquil·litat per poder dormir.
Durant el son esdevenen els somnis.. Es perceben en l’encefalograma, quedant enregistrats en les ones cerebrals. La 1ª fase del son és lleugera, ens despertem ràpidament front a un estímul. La 2ª és profunda i la 3ª molt profunda. En la 4ª (fase REM) esdevenen els somnis. Sols recordem el darrer somni.
En un estudi realitzat a l’hospital Clínic de Barcelona amb malalts de Parquinson en estadis inicials, ja s’observen alteracions de la fase REM tals com: malsons, crits i cops.
El premi Nobel de Medecina del 2017 ha estat sobre el ritme Circadià (ritme son-vigília en 24 hores) i ressalta com la manca de son augmenta quan hi ha menys llum.
Els somnis emocionen. Quan hi abunden les emocions negatives són somnis recurrents.
Ja 3.000 anys aC s’estudiaven els somnis quan s’havia de decidir coses importants. Sigmund Freud estudia la histèria, l’ansietat i la interpretació dels somnis. En estat d’hipnosi afloren al conscient coses que hi ha al subconscient.
Volar: sentiments positius. Caure: sentiments negatius. No poder moure’s: dificultat per expressar sentiments i emocions.
Avui en dia, una gran part d’hospitals tenen una unitat interdisciplinar de trastorns de la son (insomni, roncs, apnees, cames inquietes,).

L’insomni o “dificultat per tenir un descans nocturn adequat i reparador”

- Sigui per: a) dificultat per agafar-lo, b) per interrupcions al llarg de la nit o c) despertar-se d’hora sense haver descansat suficientment.
- Si hi ha hagut sons durant el dia, no es pot parlar d’insomni.
- Tipus: ocasional, de curta durada i continu.
- Les causes poden ser físiques (dolor articular, reumatisme, problemes circulatoris, reflux gàstric, prostatisme, etc.) i psíquiques (estrès per problemes domèstics, familiars, econòmics, etc. En els avis, excés de responsabilitat dels nets.)

Trastorns del son segons edats
- Infància: a) Dificultat per adormir-se o no dormir prou temps, si dura més d’un mes, podem parlar de trastorn. b) Somnambulisme, no és un problema, desapareix en créixer. c) Malsons, moltes vegades per pors infundades (contes, bruixes, etc.). d) Terrors nocturns, no es recorden quan es desperta. e) Narcolèpsia o dormir de dia, desapareix en entrar a la adolescència. Aquests trastorns són causa d’alteració dels resultats escolars a partir dels 5-6 anys.
- Adult actiu: a) Insomni que apareix quan hi ha canvis, si no perdura no és greu. b) Símptoma de cames inquietes, més comú en les dones. c) Síndrome d’apnea o hipoamnees obstructives del son.
- Gent gran: el 40% de persones majors de 65 anys pateix insomni crònic. Es pot tractar amb: teràpies conductives, modificació d’hàbits nocius (tabac, cafeïna, estrès) i tractaments que augmentin la melatonina. Remet en el 40% dels casos.

Productes per tractar l’insomni

- Valeriana oficinalis, camamilla, passiflora, melissa, espígol. Hi ha productes que combinen diferents plantes: Medival i Valdisper.
- Productes hipnòtics-sedants, a prendre sempre amb recepta mèdica. Lorazepam, bastant compatible amb d’altres medicaments. Benzodiazepines, tenen com a efecte negatiu que accentuen la pèrdua de memòria en la gent gran. Antidepressius, si el metge ho aconsella, pot reemplaçar els benzodiazepines.

Consells per evitar l’insomni

- Estar físicament actiu: caminar, fer exercici físic.
- Evitar l’alcohol, la cafeïna, la teïna i la nicotina.
- Evitar el reflux gàstric.
- No fer migdiada.
- Seguir una pauta de son.
- 10-15 minuts al llit i no adormir-se, cal llevar-se fer alguna activitat i tornar al llit.
- Seguir un ritual abans d’apagar el llum: llegir, escoltar la ràdio, etc.
- Evitar tenir camps magnètics prop del llit: radiodespertador, wifi, etc.
Web:  
Podcast:  


Registres 0 a 1 de 1