AEUM | Conferencies

Núria Salán Ballesteros

Data:   07/03/2023
    Llda. en Ciències Químiques
Títol:   Maria la jueva, la primera alquimista
Resum:   La ponent es presenta a si mateixa com a enginyera metal·lúrgica, forjadora i boja pels metalls.
La ciència i la enginyeria tenen com a tasca primordial solucionar problemes amb enginy; els alquimistes solucionaven problemes amb els pocs recursos de què disposaven. Maria fou la primera. Era inventora i una dona amb molt d’enginy. La ciència ha tendit a dir no a les dones, perdent-se’n el talent de moltíssimes. En el segle I dC no existia aquesta discriminació però, malauradament, mes tard, es van fer desaparèixer totes aquestes dones. En un llibre de personatges de ciència es descriu al científic com una persona que amb els seus estudis ha contribuït a resoldre problemes. En tot el llibre només apareix una dona: Madame Curie, la primera dona a rebre el premi Nobel i va ser perquè el seu marit l’havia refusat l’any abans. Hi ha molts científics molt bons: Arquimides, Einstein, Darwin, Pasteur, Tesla... però no al seu nivell. La visibilitat la va tenir un cop que ja era viuda. Tantes i tantes dones desaparegudes dels llibres, oblidades de manera natural...
Abans de la ciència, hi havia la alquímia, en la qual una substancia es convertia en una altra. S’utilitzava un comodí: el flogist: si una substancia guanya flogist és sòlida, si en perd, és líquida; i si guanya més flogist és gas.
Entre els alquimistes hi ha noms molt coneguts: Hermes Trismegist, Flamel, Agrippa, Llull i entre tots ells Maria la jueva s. I-III dc. Va néixer a Alexandria (Egipte) i descriu el procés de la destil·lació. Crea el primer estri: el “Tribikos”, un alambí de tres braços. que s’utilitzava per a processos que permeten separar les diferents fases d’una mescla. Va obtenir aigua de sofre. El producte final se separa dels residus no volàtils.
És la inventora del “bany Maria”, procés molt útil que consisteix a ficar un recipient dins d’un altre amb aigua en ebullició. És un escalfament indirecte. L’aigua bull entre 0 i 100 graus, més enllà és vapor i serveix per extreure productes de plantes, desfer greixos...
Després de l’incendi d’Alexandria es perden molts dels seus escrits que es recuperaran més tard però només una part ja que la Inquisició cremava totes les referencies a Maria la jueva. No volien que el nom de la dona prosperés. La pinten sempre com a una bruixa. Altres noms de dones són Hipatia d’Alexandria que era astrònoma i matemàtica; Trótula de Salerm s XI i XII que va ser metgessa i inventa aparells per fer exploracions als cossos de les dones. Totes elles formen part de les dones proscrites.
La tecnologia inventa allò que no tenim; els científics interpreten els fenòmens que tenim.
Maria va morir jove, a causa de la toxicitat dels productes amb què treballava. El mercuri és tòxic, sobretot els seus vapors i ella els utilitzava per a separar metalls. Moltes coses que sabem d’ella són gràcies als seus deixebles com Zosimo, però va ser víctima de molts errors. Jorge Sincelo va suggerir que era la mestre del matemàtic Demòcrit (s. IV aC) i la germana de Moisés i Aaron. La millor manera d’ignorar una dona és desprestigiar-la. De la mateixa manera es va dir que Hedy Lamarr era una espia.
Tothom buscava la pedra filosofal que quan tocava un metall, aquest es convertia en or. És impossible buscar la pedra filosofal, és un fet que viola totes les lleis. Maria va descriure el canvi d’estat de la matèria: “Albedo” és blanc: “Rubedo” és vermell i “Nigredo” és negre. Escalfes la matèria i es produeix una transmutació. Maria va descriure un procés on el vermell és la aurificació. Utilitza l’alambí de tres braços, i el “Kerotakis” que és una aparell de reflux usat per a escalfar substàncies i recollir-ne els vapors. Va estudiar també els efectes dels vapors d’arsènic, mercuri i sofre. El vapor es condensava en la part superior i deixava una pàtina negra que era el “negre Maria” i, així aconsegueix tenir colors.
El procés del bany Maria ha estat clau, però no surt enlloc. En el seu temps va gaudir d’una bona reputació gràcies als seus deixebles. Va ser una dona sàvia que els textos moderns no han reivindicat. La editorial Santillana està posant alguns noms als seus manuals. Mentre aquest fet no es generalitzi i surtin els noms als manuals, no se solucionarà el problema.
Hi ha quantitats de científiques famoses: Hedy Lamarr. Agnes Pockels, Julia Lérmontova, primera doctora russa en química que va fer una síntesi en hidrocarburs, Lise Meitner que es dedicà a la fissió nuclear...
Cap nen o nena pot voler ser allò que no coneix
La falta de reconeixement ens va fer perdre el talent
Web:  
Podcast:  


Registres 0 a 1 de 1